Handtekening voor sneller weer een eigen thuis

28 januari 2022

Op 28 januari ondertekenden wij met de Friese gemeenten, collega-woningcorporaties en zorgaanbieders het Convenant Weer Thuis. Samen met hen hebben we de ambitie om mensen, die dakloos zijn of beschermd wonen, te begeleiden naar zelfstandig wonen.

Actieprogramma Weer Thuis

Doel van het landelijke actieprogramma Weer Thuis is het bevorderen van een zachte landing voor cliënten die uit een beschermd wonen of een maatschappelijke opvangvoorziening kunnen uitstromen naar een zelfstandige woonsituatie. Uitgangspunt is een samenleving waarin iedereen zich thuis mag voelen op de plek waar men woont.

Passende woonruimte

Net als de deelnemende partijen vinden wij dat mensen die daaraan toe zijn, weer een plek in de wijk kunnen krijgen na een periode van beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Hierbij kijken we naar de wensen en mogelijkheden van de mensen en welke ondersteuning daarbij nodig is. De draagkracht en draaglast van de omgeving, buurten en wijken spelen een rol in de keuze van de huisvesting. Daarbij houden wij ook rekening met andere woningzoekenden en de huurders van hun woningen.

Transferpunt

Het Transferpunt van Sociaal Domein Fryslân monitort de in-, door- en uitstroom van mensen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen als onderdeel van het integrale project Brede Aanpak Dakloosheid. De medewerkers van het Transferpunt kunnen ook ondersteuning bieden bij het uitstroomproces. Met de Fries woningcorporaties stellen we jaarlijks maximaal 300 woningen beschikbaar voor bemiddeling.

Voorzitter van de stuurgroep, Hilde Tjeerdema, is enthousiast over deze unieke stap in de ontwikkeling van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen. “De ondertekening is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking van alle maatschappelijke partners om dit voor elkaar te krijgen.”

Het convenant heeft een looptijd tot en met 2025. Gedurende deze periode kunnen andere partijen zich aansluiten bij het convenant.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.