Op dinsdag 5 december zijn we open tot 16.00 uur: Voor spoed blijven we bereikbaar.


Hoe woont het in de wijk De Wiken?

4 november 2022

Op initiatief van gemeente Smallingerland, de woningcorporaties WoonFriesland en Accolade en De Bewonersraad is op woensdag 2 november een bijeenkomst geweest in wijk De Wiken om meer gevoel te krijgen bij wat er in deze wijk speelt.

Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van verschillende organisaties (zoals de politie, zorg, welzijn, woningcorporaties, gemeente) de wijk ingegaan. Het doel was om gesprekken te voeren met verschillende bewoners, om hen te bevragen hoe zij het vinden om in De Wiken te wonen.

Informatie

Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd. Veel mensen hebben aangegeven dat het in hun wijk prettig wonen is. Punten die onder andere naar voren kwamen was het onderlinge contact met buren, het onderhoud van de tuinen en het samen leven van verschillende mensen in de wijk. Een van de bewoners gaf aan “Het is oars as oars, mar ik bin sels ek oars”. Waarmee ze heel mooi beschrijft dat de wijk verandert, maar dat ze zelf ook ouder wordt en dus anders naar de wijk kijkt en andere behoeftes heeft.

Waardevolle gesprekken 

Natuurlijk is de wijk De Wiken te groot om er een algemene beschrijving van te geven. Er zijn grote verschillen in de straten en buurten. Ook kan zelfs de beleving van verschillende bewoners in één straat heel verschillend zijn. De verschillende organisaties vonden het heel waardevol om met bewoners en elkaar in gesprek te gaan. De bewoners waar is aangebeld hebben heel open gesproken over hun ervaringen, dat is erg gewaardeerd. Als dank kregen ze hiervoor een lekkere sûkerbôle.

De opbrengst van de bijeenkomst wordt besproken en gekeken wordt naar een vervolg op dit initiatief.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.