Op dinsdag 5 december zijn we open tot 16.00 uur: Voor spoed blijven we bereikbaar.


Impuls voor wijk Het Eiland in Sneek

22 september 2020

De gemeente Súdwest-Fryslân en de woningcorporaties Elkien en Accolade trekken samen op in het toekomstbestendig maken van de wijk Het Eiland in Sneek. Elkien gaat aan de slag met 321 huurwoningen. De gemeente heeft het voornemen om van Het Eiland een aardgasvrije wijk te maken. Accolade haakt aan bij dit wijkverduurzamingsplan.

De gemeente en beide corporaties willen inwoners, verenigingen van eigenaren, maatschappelijke partners en ondernemers nauw betrekken bij het uitwerken van de plannen voor de wijk. “Wij staan met elkaar voor grote uitdagingen”, zegt wethouder Mark de Man. “Niet alleen als het gaat om zaken als wonen en duurzaamheid, maar ook om leefbaarheid. Wij willen gaan voor een integrale aanpak.”

Woningen

Het Eiland telt in totaal 942 woningen en appartementen. Elkien bezit daarvan ruim de helft (487). Accolade is eigenaar van 134 huurwoningen. Eenderde deel (320 woningen en appartementen) is eigendom van particulieren.

Aanleiding

Aanleiding voor het verduurzamingsplan voor de hele wijk is het renovatieplan van Elkien die aan de slag wil met 321 huurwoningen die niet meer aan de huidige eisen voldoen. “We werken graag samen aan een wijk waar het prettig en betaalbaar wonen is voor onze huurders”, zegt directeur Peter van de Weg. “De komende twee jaar trekken we uit om plannen te maken met de bewoners.”

Accolade haakt hier graag bij aan, aldus directeur-bestuurder Rein Swart. “Dit is een belangrijke stap naar een fossielvrij Friesland”, zegt hij.

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân onderschrijft dit. “In het jaar 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn”, zegt hij. “Dat klinkt nog ver weg, maar deze opdracht is zo groot dat we er nu mee moeten beginnen.”

De voorgenomen plannen betekenen echter niet dat Elkien al op korte termijn begint met de werkzaamheden. De verwachting is dat Elkien pas in 2022 kan starten met het renovatieplan, dat gefaseerd wordt uitgevoerd.

Onderzoeken

Gelijktijdig onderzoeken de verschillende partijen in hoeverre de plannen voor een aardgasvrije wijk haalbaar zijn. Zo moet worden onderzocht welk alternatief voor aardgas op Het Eiland de beste keuze is en wanneer deze energiebron kan worden aangeboord. Faber: “Ik hoop van harte dat Het Eiland de eerste wijk in onze gemeente zal zijn waar de energietransformatie in praktijk kan worden gebracht. De komende jaren zullen stapsgewijs alle wijken en dorpen in Súdwest-Fryslân aan de beurt komen.”

Bewoners Het Eiland

De bewoners van Het Eiland zijn inmiddels met een brief geïnformeerd over de voorgenomen plannen.

Meer weten?

  • Kijk voor meer informatie op onze projectpagina Het Eiland
  • Heeft u vragen over het voornemen om Het Eiland aardgasvrij te maken? Kijk dan op de website www.samensudwestfryslan.nl. 

Meer over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.