Resultaten uit Aedes Benchmark 2023

30 november 2023

Ieder jaar voert brancheorganisatie Aedes een benchmark uit. De prestaties van woningcorporaties worden op verschillende vlakken vergeleken. Uit de cijfers van dit jaar blijkt dat we het in de meeste gevallen vergelijkbaar of zelfs beter doen dan vorig jaar.

In één keer geholpen

We scoren boven het landelijk gemiddelde voor reparatieverzoeken. Al een aantal jaren op rij een mooi cijfer voor onze vakmannen! Huurders zijn het meest tevreden over de uitvoering van het werk. Vooral dat ze in één keer worden geholpen. De tevredenheid van nieuwe huurders en vertrokken huurders liep iets terug. Dit heeft vooral te maken met de communicatie tussen de oude en nieuwe huurder. Ook horen we regelmatig van nieuwe huurders dat de staat van de woning tegenvalt. Dat betekent dat de vertrekkende huurder beter moet weten hoe je de woning achterlaat. De komende tijd geven we hier meer aandacht aan.

Vasthouden aan ingeslagen weg

Voor de bedrijfslasten scoren we weer een A. We zitten daarmee op het oude niveau. De bedrijfslasten zijn wel wat gestegen. Dit is te verklaren door stijgende kosten en personeelskosten. De lijn van onderhoud en verduurzaming zetten we goed door. Dit zien we terug in de scores. De kosten zijn gemiddeld wel toegenomen. Dit heeft te maken met prijsstijgingen maar we zijn ook meer gaan doen. Zo zijn we druk bezig om woningen naar een maximaal isolatieniveau te brengen. 

Op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid doen we het beter dan het landelijk gemiddelde. Onze huren liggen lager dan landelijk en wij verkopen minder dan landelijk. Van ons bezit valt 86% in de betaalbare categorie.  

Waarom de Aedes-benchmark?

De Aedes-benchmark verschijnt dit jaar voor de 10e keer. Door diverse gegevens te bundelen ontstaat inzicht in de prestaties van individuele corporaties én de gehele sector. De benchmark bevat de volgende onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, verduurzaming, onderhoud & verbetering, beschikbaarheid & betaalbaarheid, nieuwbouw en leefbaarheid. Het is een waardevol instrument waarmee corporaties prestaties onderling kunnen vergelijken, van elkaar kunnen leren en daarmee prestaties verder kunnen verbeteren. Dit jaar deden 272 corporaties mee, goed voor 98% van alle verhuurde corporatiewoningen.

Meer informatie in het Aedes- datacentrum: Overzicht Accolade

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.