Bestuursreglement

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur van Accolade zijn vastgelegd in ons bestuursreglement.

Volgens de Governancecode Woningcorporaties doet de Remuneratiecommissie verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid van het bestuur in de praktijk is gebracht. Het reglement van de remuneratiecommissie vindt u op onze website onder Reglement remuneratiecommissie. De actuele informatie over de bezoldinging vanhet bestuur leest u in onzs recente jaarverslag, in het deel van de RvC.

Documenten over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.