Op maandag 27 maart zijn we open en bereikbaar tot 15.15 uur: Voor spoed kunt u ons altijd bellen. Of regel uw huurzaken op MijnAccolade.


Bestuursreglement

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur van Accolade zijn vastgelegd in ons bestuursreglement.

Volgens de Governancecode Woningcorporaties doet de Remuneratiecommissie verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid van het bestuur in de praktijk is gebracht. Het reglement van de remuneratiecommissie vindt u op onze website onder Reglement remuneratiecommissie. De actuele informatie over de bezoldinging vanhet bestuur leest u in onzs recente jaarverslag, in het deel van de RvC.

Documenten over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.