Urgentie

Voorrang krijgen op een woning noemen we urgentie. U komt in principe niet voor urgentie in aanmerking.

Urgentie is alleen mogelijk in hele specifieke gevallen. Wij raden u altijd aan om u in te schrijven op www.frieslandhuurt.nl om in aanmerking te komen voor een andere woning. Als u zich inschrijft, bouwt u inschrijfduur op. Wie het langst staat ingeschreven, heeft de meeste kans op een andere woning.

Veel gevraagd over Urgentie

  • Bij nieuwkomers of statushouders. Alle Friese gemeenten zijn verplicht om een vastgesteld aantal nieuwkomers (statushouders) op te nemen. ​Wij hebben met de gemeenten in ons werkgebied afspraken gemaakt om huurwoningen hiervoor beschikbaar te stellen.​
    De toewijzing van woningen die wij reserveren voor nieuwkomers doen wij buiten het aanbodmodel om. We verantwoorden deze toewijzing op onze website.
  • Medische urgentie. Er is sprake van een acute medische indicatie wanneer u door een niet voorzienbare lichamelijke aandoening of stoornis ernstig wordt belemmerd in het bewonen van uw huidige huurwoning. Een oplossing op korte termijn dient hierin noodzakelijk te zijn. Er moet dus duidelijk sprake zijn van dringendheid in het vinden van een oplossing. Bovendien beschikt u over een WMO-indicatie. Deze kunt u aanvragen bij de betreffende gemeente.

    Is er een indicatie afgegeven maar twijfelt de corporatie (bijvoorbeeld omdat er sprake is van meervoudige problematiek) dan is de corporatie bevoegd om alsnog niet over te gaan tot het verstrekken van urgentie.

  • Wijkvernieuwingsurgentie. U krijgt deze urgentie als uw woning gesloopt wordt en u huurt bij Accolade.  

  • Calamiteiten. Er is sprake van een calamiteit waardoor u permanent of voor langere tijd niet meer over uw woonruimte kunt beschikken, zoals brand, ernstige stormschade of schade als gevolg van een overstroming en u huurt deze woning van Accolade? Dan kunt u in aanmerking komen voor urgentie op basis van calamiteiten. De calamiteit is aantoonbaar en is geheel buiten de schuld van de huurder om ontstaan.
Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.