Visitatie

Elke vier jaar laten we ons visiteren. Dan neemt een onafhankelijk bureau onze maatschappelijke prestaties onder de loep.

Voor de periode 2017-2020 beoordeelde Pentascope onze prestaties. De commissie bekeek of we doen wat we moeten doen en of we onze afspraken nakomen. Om informatie en meningen en ervaringen van onze medewerkers, belanghouders en relaties te horen gingen we dit jaar op diverse momenten met elkaar in gesprek. Tijdens deze gesprekken werd een oordeel gevormd over het presteren van ons als woningcorporatie. De uitkomsten zijn gebruikt in het eindoordeel in het visitatierapport.

'Een waardevolle koers vraagt om zichtbare resultaten'

De bevlogenheid en inspiratie die onze medewerkers laten zien vallen de commissie op. Met een groot sociaal hart zijn we betrokken bij onze doelgroep. Onze open houding naar  andere partijen en de hechte samenwerking wordt gewaardeerd. Onze geleverde prestaties zijn goed. We zien het rapport als een waardevolle onderbouwing voor ons werk en onze inzet. Ook is er altijd ruimte voor verbetering. Daar gaan we de komende jaren verder aan werken. 

We maakten een samenvatting van het visitatierapport. Deze samenvatting is hieronder te lezen. Net zoals het volledige rapport. 

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.