Prestatieafspraken met onze gemeenten en huurdersorganisaties voor 2022 ondertekend

5 januari 2022

De afgelopen weken ondertekenden we de prestatieafspraken met de gemeenten en huurdersorganisaties in ons werkgebied. Een moment waar we met de partijen altijd even bij stil staan. Ook dit jaar deden we de ondertekening digitaal. We maakten afspraken over het wonen voor 2022. Het gaat dan om de betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen. Maar vooral ook om wonen & zorg en de leefbaarheid in onze wijken en buurten.

Wij dragen bij aan de woonvisie van de gemeente

Voor 1 juli 2021 deden we een bieding aan de gemeenten waar wij honderd of meer wooneenheden hebben. Hierin gaven we aan welke bijdrage wij als woningcorporatie willen leveren aan de woonvisie van de gemeente. Samen met huurdersorganisaties, andere woningcorporaties en de gemeenten maakten we daarna prestatieafspraken voor 2022.

Waar zetten wij op in voor 2022?

 • Beschikbare huizen
  We maakten scherpere afspraken met de gemeenten over beschikbaarheid van grond. Wij willen meer sociale huurwoningen bouwen, maar daarvoor is bouwgrond nodig. In Smallingerland, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân maakten we afspraken over locaties voor nieuwbouw.
 • Betaalbaarheid
  In verschillende gemeenten krijgt de instrumentenkoffer steeds meer vorm. Door een integrale samenwerking met gemeenten en andere partijen proberen we betalingsproblemen bij huurders te voorkomen, signaleren en op te lossen. We maakten bijvoorbeeld afspraken rondom een toegankelijke informatievoorziening en vroegsignalering. En we bieden huurders maatwerk waar dit nodig is.
 • Duurzaamheid
  We maakten afspraken over de verdere invulling van de Transitievisie Warmte. We zijn betrokken bij de duurzaamheidskeuzes van de gemeenten en werken hierin samen.
 • Wonen en zorg
  Met het programma Weer Thuis maakten we afspraken om een groter aanbod aan woningen beschikbaar te stellen voor mensen die kunnen uitstromen uit een intramurale instelling en zelfstandig – vaak onder begeleiding - kunnen wonen. En hoe we gaan zorgen met betrokken partijen als gemeenten en zorgorganisaties voor een zachte landing in de wijk. Ook maakten we afspraken rondom langer zelfstandig thuis wonen van ouderen.
 • Kwaliteit
  Bij alle gemeenten vroegen we aandacht voor conceptueel bouwen. Op die manier kunnen we betaalbaar en snel nieuwbouw realiseren.
 • Statushouders
  Statushouders verdienen net als iedereen een veilige woonplek. Samen met de gemeenten kijken we naar oplossingen om ervoor te zorgen dat Statushouders een plek krijgen om te wonen en goed kunnen inburgeren.
 • Leefbaarheid
  In alle gemeenten gaan we intensiever samenwerken rondom leefbaarheid in onze wijken en buurten. Zo kunnen we onze kennis en krachten bundelen. We zetten meer in op monitoring en preventieve inzet. Periodiek komen werkgroepen in onze gemeenten hiervoor bij elkaar.

Waar vindt u de prestatieafspraken?

U vindt de gemaakte prestatieafspraken per gemeente onderaan deze pagina bij ‘documenten over dit onderwerp’.

Hieronder vindt u enkele nieuwsberichten over de prestatieafspraken.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.