Let op: Vrijdag 7 oktober kunt u ons telefonisch bereiken tot 12.00 uur. Ons baliepunt in Sneek is vrijdag gesloten.


Vroegsignalering voorkomt grote schulden

27 juli 2021

Begin dit jaar vertelden we dat we dankzij een aanpassing in de wet eerder kunnen ingrijpen als huurders in de schulden dreigen te raken. Inmiddels tekenden we met alle gemeenten in ons werkgebied het convenant ‘Aanpak vroegsignalering schulden’. Onze boodschap: Kom in actie bij geldzorgen!

Wat houdt de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in?

Deze wet geldt per 1 januari 2021. In de wet staat dat gemeentes vanaf nu gegevens krijgen van woningcorporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars over inwoners met een betaalachterstand. De gemeente koppelt deze achterstandgegevens aan elkaar. Hierdoor krijgen gemeenten inwoners met schulden (vroeg)tijdig in beeld.

Wat betekent ‘vroegsignalering’?

Vroegsignalering betekent dat de gemeente er snel bij kan zijn als u betalingsachterstanden heeft. U kunt eerder geholpen worden. U kunt bijvoorbeeld een beroep doen op maatregelen die uw inkomen verruimen. Of u krijgt hulp om uw administratie op orde te krijgen. Door samen te werken met al deze partijen hopen we dat minder mensen in grote financiële problemen komen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Medewerkers van de gemeente trekken aan de bel bij inwoners, voordat ze zelf aan de bel trekken. Zodra u een betaalachterstand heeft bij een woningcorporatie, zorgverzekeraar of energie- of waterbedrijf, geven deze organisaties de achterstand door aan de gemeente. De gemeente zoekt vervolgens contact met de inwoner. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan. U krijgt een hulpaanbod van de gemeente. In de Utrechtse Internetkrant leest u hoe Kim geholpen werd door gemeente Utrecht.

Welke hulp kan de gemeente bieden?

De gemeente zal meestal doorverwijzen naar een organisatie die kan helpen. Denk aan:

  • - het op orde brengen van de administratie;
  • - hulp bij de start van een schuldhulpverleningstraject;
  • - helpen bij de aanvraag van tegemoetkomingen zoals zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of huurtoeslag;
  • - hulp bij het aanvragen van kwijtscheldingen;
  • - bekijken of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand;
  • - als u zzp’er bent kunnen ze ook samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor de TONK. Dat is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten via de overheid of gemeente;
  • - betalingsregelingen afspreken.

Waarom was deze aanpassing in de wet nodig?

Mensen met schulden wachten vaak te lang voordat ze om hulp vragen. Ze schamen zich. Of ze weten niet waar ze precies terecht kunnen. Als je schulden hebt, kan dat invloed hebben op je fysieke of psychische gezondheid. Daarom is het heel belangrijk dat we deze mensen op tijd in beeld hebben. We kunnen ze dan helpen en voorkomen dat ze grotere betalingsachterstanden krijgen.

Hoe zit het met de AVG?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat hoe we veilig persoonsgegevens mogen delen. De wet die vroegsignalering mogelijk maakt voldoet aan de AVG. De organisaties wisselen op een veilige manier gegevens met elkaar uit.

Wat doen wij om betalingsproblemen te voorkomen?

Als een huurder de huur niet betaalt, nemen wij zoals altijd contact op. We kijken eerst waar het probleem ligt. Daarna onderzoeken we met de bewoner de oplossingen. Geen enkele situatie is hetzelfde. Daarom bieden we maatwerk. Afhankelijk wat nodig is zoeken we hierin ook de samenwerking met onze gemeentes. U vindt hier meer over onze aanpak.

Direct hulp nodig?

Op www.accolade.nl/hulp staat een overzicht met hulp op allerlei gebied. Komt u er niet uit? Neem contact op met de medewerkers Huurincasso van Accolade op (0513) 433 633 of via contact@accolade.nl.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.