Op 22 april zijn we telefonisch bereikbaar tot 16.15 uur. Op 23 april zijn we telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur: Ons baliepunt in Heerenveen is open tot 15.45 uur.


Alle hulp bij betalingsproblemen op een rij

Lukt het u soms niet om de huur op tijd te betalen? Bent u bijvoorbeeld uw baan kwijtgeraakt? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Op deze pagina vindt u allerlei links naar praktische informatie. Van het aanvragen van toeslagen tot praktische hulp bij de administratie in uw gemeente. Wilt u meer uitleg over bepaalde onderwerpen? Zoek dan via de zoekbalk op onze website. Of neem contact met ons op. Wij helpen u graag op weg!

Informatie voor iedereen

 • Toeslagen - hier staat informatie over de voorwaarden voor huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. 
 • Fries huurderssteunpunt - Een platform voor Friese huurders die (financieel) een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
 • Nibud - op deze site staat informatie over zakgeld, toeslagen, sparen en pensioen.
 • Geldfit - Helpt om financieel fit te blijven of te worden. Doe anoniem de test en ontdek binnen twee minuten wat u kunt doen. 
 • Kredietbank Nederland - biedt hulp bij schulden en geeft antwoord op vragen over geld.
 • Stichting Leergeld - helpt kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en welzijn.
 • Voedselbank - is er voor iedereen die een voedselpakket nodig heeft, omdat hij of zij onder de armoedegrens leeft.
 • Kwijtschelding Noorderlijk Belastingkantoor - via deze pagina kunt u kijken of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting.
 • Ik wil leren - een website van Stichting Lezen en Schrijven waarop je kunt aangeven wat je wilt leren op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, administratie of computervaardigheden.
 • Budgetmaatje Fryslân - hulp van iemand die bij je thuis komt om financiële hulp te geven.
 • Fikks - anonieme hulp bij geldzorgen, via een app op je telefoon met een eigen buddy.
 • Startpunt Geldzaken - een site die u helpt een geldplan op te stellen.
 • Kwijtschelding gemeente belastingen - u kunt via uw eigen gemeente nagaan of uw gemeentelijke belasting kwijtgescholden kan worden.
 • www.scheideninfriesland.nl - een scheiding heeft soms ook financiële gevolgen. Op deze website vindt u alle informatie over scheiden op één plek. 
 • Kwikstart - een handige app voor jongeren van 17 jaar en ouder. Je vindt hier alle informatie over wonen, zorg, financiën, nazorg & gezondheid.
 • Sa Maklik - informatie over energie besparen in Friesland.
 • Informatiepunt Digitale Overheid - U kunt hier terecht met vragen over onder andere DigiD, belastingen, rijbewijs, aanvragen AOW, verkeersboetes betalen, inburgering en de coronaprik.
 • Ondernemers en schulden - Op deze pagina van de Kamer van Koophandel vindt u als ondernemer informatie over hoe u grip kunt krijgen op eventuele schulden.
 • Bankinformatiepunt - Alle bankzaken, kort uitgelegd.
 • Sam& voor alle kinderen (samenvoorallekinderen.nl) - Via Sam& krijgen ouders gemakkelijk toegang tot organisaties die helpen als er thuis weinig geld is. 

Hulp in Smallingerland

Hulp in Heerenveen

Hulp in De Fryske Marren

 • Gemeente - Sociaal Wijkteam - als u hulp nodig heeft op het gebied van zorg & ondersteuning, werk & inkomen of jeugd, gezin & onderwijs.
 • Gemeente - overzicht van alle regelingen bij een laag inkomen.
 • Geldwijzer van de gemeente - een gids met veel informatie over geldzaken.
 • Belastinghulp - een overzicht met hulp vanuit Bibliotheek Mar en Fean.
 • Sociaal werk De Kear - hier kunt u onder andere terecht met vragen over mantelzorg, gezonde leefstijl en opvoeding.
 • Humanitas Thuisadministratie - helpt u uw financiën en administratie op orde te brengen en te houden.
 • Hulpoverzicht - een overzicht van instanties in De Fryske Marren die u kunnen helpen op allerlei gebieden.
 • Tukwenjen - het energiebesparingsproject van De Fryske Marren dat u helpt bij energie besparen.
 • OCO denkt mee - De onafhankelijke cliëntondersteuner. OCO helpt bij vragen over geldzaken, wonen en zorg.

Hulp in Súdwest-Fryslân.

 • Gemeente - Gebiedsteam - helpt u bij financiële problemen of hulp bij zorg en opvoeding.
 • Gemeente - inkomensondersteuning - een overzicht waar u terecht kunt voor hulp.
 • Gemeente - digitale kansbrief - een brief met alle regelingen op een rij voor mensen met een laag inkomen.
 • Gemeente - SWF Tichtby - Info over alle regelingen voor mensen met een laag inkomen.
 • Gemeente - Check je recht - Moeite om rond te komen? Check op welke geldpotjes u recht heeft.
 • Belastinghulp - een overzicht met hulp vanuit Bibliotheek Mar en Fean.
 • Stipepunt - helpen bij allerlei vragen over administratie, mantelzorg en meer.
 • Humanitas Thuisadministratie - helpt u uw financiën en administratie op orde te brengen en te houden.
 • UGS Fryslân - hulp bij juridische zaken, zoals aanvragen van uitkeringen, bezwaarschriften enzovoorts.
 • Vluchtelingenwerk -  informatie om vluchtelingen wegwijs te maken in de gemeente.

Hulp in Waadhoeke

 • Gemeente - Gebiedsteam - helpt u bij financiële problemen en andere hulpvragen.
 • De Skule - een welzijnsorganisatie waar u hulp vindt op het gebied van zorg en wonen.
 • Humanitas Noordwest-Friesland - biedt hulp bij administratie, maar ook als u eenzaam bent, te maken heeft met verlies of vragen heeft over opgroeien en opvoeding kunt u hier terecht.
 • Volwassenenfonds - helpt volwassenen te sporten, die hier geen geld voor hebben.
 • Schuldhulpmaatje - hulp bij schulden.
 • Regelingen voor minima - op deze site vindt u allemaal regelingen voor mensen met een laag inkomen.
Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.