Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan van woningen, garageboxen, parkeerplekken en andere gebouwen. Dit jaar veranderen wij de sociale huurprijzen tot een maximum van 5,8 procent. Dit heeft het kabinet besloten.

Bij het vaststellen van de huuraanpassing volgen we de gemiddelde loonontwikkeling. Dit wordt bepaald door de
overheid. Dit jaar is de gemiddelde loonontwikkeling 5,8 procent. Dit betekent dat de netto huurprijs met maximaal 5,8 procent wordt verhoogd. De gemiddelde huuraanpassing is 5,3 procent. 

Welke huren worden aangepast?

De aanpassingen in 2024 zijn als volgt:

 • Sociale huurwoningen zijn huizen met een huurprijs tot en met € 879,66. Voor alle sociale huurwoningen is de huurverhoging maximaal 5,8 procent. Het percentage verschilt per woning. 
 • Voor niet-sociale woningen volgen we de inflatie. Die bedroeg afgelopen jaar 4,5 procent. De regering staat een extra verhoging van 1 procent toe voor niet-sociale woningen. Deze huren krijgen daarom een verhoging van maximaal 5,5 procent.
  Voorbeelden van niet-sociale woningen zijn huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs boven de € 8
  79,66. Ook winkelruimtes en andere commerciële panden vallen hieronder. 
 • Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 5,8 procent.

Waarom ontvangt u een brief?

Voor 1 mei ontvangen onze huurders een brief. Hierin leggen we uit wat de huuraanpassing betekent en zetten we alles op een rij. De oude huurprijs, de verhoging en de nieuwe huurprijs. Ook benadrukken we in de brief om contact met ons op te nemen bij geldzorgen. Hoe eerder u contact opneemt, hoe sneller we u kunnen helpen. Wij kijken samen naar een oplossing. 

Hoe gaat de huurverhoging in zijn werk?

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing. Onderaan de pagina staat een flyer met uitleg over hoe de huurverhoging werkt en waarom we de huur verhogen. Ook geven we informatie over bezwaar maken. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Alles wordt duurder en u merkt dat waarschijnlijk elke dag. Denk aan uw boodschappen, de premie voor uw zorgverzekering en uw energiekosten. Omdat alles duurder is geworden, zijn ook de lonen en uitkeringen van de meeste Nederlanders omhooggegaan. Zo kunnen we alles blijven betalen. 

 • De lonen stegen gemiddeld met 5,8 procent. De overheid vindt het belangrijk dat mensen niet minder geld in hun portemonnee krijgen. Daarom is vanuit de overheid vastgesteld dat de gemiddelde huuraanpassing 5,3 procent is. 
  Voor sommige huurders komt de huuraanpassing uit op 5,8 procent. Dit komt doordat we individueel een hogere aanpassing mogen doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een huurprijs die ver onder de streefhuur ligt. In de flyer geven we hierover meer uitleg.  
 • In 2024 stijgt de huurtoeslag met € 34. 

De meeste mensen houden zo juist een beetje geld over.

De bouwkosten worden steeds hoger. Dit betekent dat wij steeds minder kunnen doen met hetzelfde geld. En we hebben een grote opgave. Het geld van de verhoging gebruiken we om: 

 • onze woningen te blijven onderhouden en verbeteren; 
 • onze woningen energiezuiniger te maken;  
 • nieuwe woningen bij te bouwen;  
 • te werken aan een fijne en veilige buurt.  

Per 1 juli gaat de wijziging van de huurprijs in. Wij zijn verplicht u voor 1 mei hierover een bericht te sturen. U ontvangt van ons een brief 

Bij de berekening van de huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit van de rekenhuur. De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus eventuele servicekosten. Dit bedrag vindt u in uw jaarlijkse brief over de huuraanpassing. U kunt ook inloggen op MijnAccolade en uw huurspecificatie bekijken. Op de website van de Belastingdienst staat uitgelegd waar de rekenhuur uit bestaat. 

Gaat uw huurprijs omhoog? Dan ontvangt u ook meer huurtoeslag. Heeft u nu een voorschot op de huurtoeslag? Dan krijgt u dat na 1 juli 2024 ook. De Belastingdienst regelt dit voor het hele jaar.  

Onze tip is om de huurprijswijziging zelf direct door te geven aan de Belastingdienst. Zo loopt uw huurtoeslag gelijk op. Wij geven uw nieuwe huurprijs ook door aan de Belastingdienst. Dit doen wij op een later moment.  

Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over.

In Nederland werken we met het landelijke woningwaarderingssysteem (WWS). Ook wel bekend als het puntensysteem. Hoeveel maximale huur wij mogen vragen ligt aan het aantal punten van een woning. Welke kenmerken bepalen het aantal punten? Dit ligt aan het soort woning, de grootte of het energielabel. Het aantal punten geeft de kwaliteit van de woning aan. Ook maakt het uit wanneer u begon met huren. Hierdoor kan iedere huurprijs van elkaar verschillen.

Soms lukt het niet meer om de huur op tijd te betalen. Of misschien had u al eerder geldzorgen en stapelen de problemen zich op. Samen met u en andere organisaties, zoals de gemeente, kunnen wij met u op zoek naar een passende oplossing. We gaan graag met u in gesprek. Neem contact met ons op. Hoe eerder, hoe beter.

Bel ons zodat we er samen naar kunnen kijken. Vaak kunnen wij uw vragen wegnemen. Wilt u toch bezwaar maken? U kunt uw bezwaarschrift per brief of e-mail naar ons sturen. Dit kan tot en met 30 juni 2024.  

Er zijn redenen voor bezwaar. Op deze website ziet u welke dit zijn:  
Kan ik bezwaar maken tegen mijn huurverhoging? | Rijksoverheid.nl 

Een voorbeeldbrief en meer informatie vindt u ook op www.huurcommissie.nl

In 2023 en 2024 komen huurders van een sociale huurwoning in aanmerking voor huurverlaging. Dit is het geval wanneer u veel huur betaalt en een laag inkomen heeft. 

Of uw huurprijs omlaaggaat, hangt af van vier zaken:

 1. U woont voor of op 1 maart 2023 in een sociale huurwoning. 
 2. Uw woonsituatie: Het aantal mensen in uw huishouden
 3. Uw nettohuur is hoger dan €575,03. Dit is uw huurprijs zonder de servicekosten.
 4. De hoogte van uw inkomen in 2021.

Wij verlagen de huren automatisch voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Wij krijgen hiervoor gegevens van de Belastingdienst. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan verlagen wij uw huurprijs per 1 juli 2023 naar €575,03. U hoeft zelf niets te doen. U ontvangt in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Voor meer informatie eenmalige huurverlaging 2023

Documenten over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.