Eenmalige huurverlaging 2023

Dit jaar komen huurders van een sociale huurwoning in aanmerking voor huurverlaging. Dit is het geval wanneer u veel huur betaalt en een laag inkomen heeft. Op deze pagina vindt u alle informatie over de eenmalige huurverlaging van 2023.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Of uw huurprijs omlaaggaat, hangt af van vier zaken:

 1. U woont voor of op 1 maart 2023 in een sociale huurwoning. 
 2. Uw woonsituatie: het aantal mensen in uw huishouden.
 3. Uw netto huur is hoger dan €575,03. Dit is uw huurprijs zonder de servicekosten.
 4. De hoogte van uw inkomen in 2021.

Wij verlagen automatisch uw huur

Wij verlagen de huren automatisch voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Wij krijgen hiervoor gegevens van de Belastingdienst. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan verlagen wij uw huurprijs per 1 juli 2023 naar €575,03. U hoeft zelf niets te doen. U ontvangt in mei bericht van ons over de huurverlaging.

Hieronder ziet u in welke gevallen u huurverlaging krijgt. Hoeveel de huurprijs omlaaggaat is voor iedereen verschillend. We verlagen de huurprijs naar € 575,03.

Inkomensdaling na 2021? Dan zelf aanvragen bij Accolade.

Is uw inkomen na 2021 omlaaggegaan? En valt u nu in de categorie voor huurverlaging, ook met de hoogte van uw huurprijs? Dan kunt u de huurverlaging zelf aanvragen bij Accolade. Dit kunt u in 2023 en 2024 doen. 

U heeft recht op huurverlaging, wanneer uw inkomen, op het moment van de aanvraag, minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens lag. De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. Daarnaast moet de netto huur van uw woning hoger zijn dan €575,03 per maand.

Welke documenten hebben wij nodig?
Wij willen uw aanvraag snel en goed verwerken. Daarom ontvangen wij graag de volgende informatie van u; 

 1. Een lijst van uw huishouden met een overzicht van het totaal aantal personen en hun geboortedatum. Dit kunt u zelf uitschrijven op papier of in een bestand typen. Zet hieronder uw handtekening.

Daarnaast ontvangen wij graag de onderstaande documenten van u en alle personen binnen uw huishouden. Voor inwondende kinderen jonger dan 27 jaar geldt dit niet.
Het gaat om de volgende documenten:

 1. Een salarisstrook of uitkeringsspecificatie van minimaal zes maanden oud. Dit mag geen jaaropgave of IB-60 formulier zijn.  
 2. De laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Dit mag geen jaaropgave of IB-60 formulier zijn.  
 3. Bent u of iemand in uw huishouden zzp’er? Stuur dan een verklaring van de boekhouder met de geschatte winst van de afgelopen zes maanden.  

Voor ieder inkomen in uw huishouden zijn deze documenten nodig. Bijvoorbeeld voor de AOW als ook voor het pensioen.

Wilt u deze documenten mailen naar contact@accolade.nl? Vermeld in deze e-mail uw naam en adresgegevens.  

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2023

Viel u in 2021 in de inkomenscategorie voor huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. Wij verlagen uw huur automatisch. U ontvangt in mei bericht over uw huurverlaging.

Bekijk op deze pagina of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

Wanneer wij uw huur automatisch verlagen, dan betaalt u per 1 juli uw nieuwe huurprijs. Hierover ontvangt u in mei bericht van ons. Had u een inkomensdaling na 2021 en vraagt u zelf huurverlaging aan? Dan gaat de nieuwe huurprijs in op de eerstvolgende maand na de aanvraag. Voorbeeld: Als u in maart een huurverlagingsvoorstel naar ons stuurt, gaat de huurverlaging in per 1 april.

Bij de berekening van de huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit van de rekenhuur. De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus eventuele servicekosten. Dit bedrag vindt u in uw jaarlijkse brief over de huuraanpassing. U kunt ook inloggen op MijnAccolade en uw huurspecificatie bekijken. Op de website van de Belastingdienst staat uitgelegd waar de rekenhuur uit bestaat. 

Gaat uw huurprijs omhoog? Dan ontvangt u ook meer huurtoeslag. Heeft u nu een voorschot op de huurtoeslag? Dan krijgt u dat na 1 juli 2024 ook. De Belastingdienst regelt dit voor het hele jaar.  

Onze tip is om de huurprijswijziging zelf direct door te geven aan de Belastingdienst. Zo loopt uw huurtoeslag gelijk op. Wij geven uw nieuwe huurprijs ook door aan de Belastingdienst. Dit doen wij op een later moment.  

Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. De eenmalige huurverlaging gaat in per 1 juli 2023. Wij raden u aan uw nieuwe huurprijs zelf aan de Belastingdienst door te geven. Dat kan telefonisch, maar ook digitaal. Zo loopt uw huurtoeslag gelijk met de aanpassing van de huurprijs. Wij geven uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst. Maar dat doen wij één keer per maand.

Heeft u van de Belastingdienst een melding ontvangen dat wij uw inkomen hebben opgevraagd? U hoeft hier niets mee te doen.

De Belastingdienst heeft Accolade laten weten in welke categorie uw inkomen valt. Zo kunnen wij beoordelen of u huurverlaging krijgt. Wij weten niet wat u verdient, alleen in welke inkomensgroep u valt.

Heeft u in mei geen brief ontvangen over de huurverlaging? Dat betekent dat u in 2021 niet aan de voorwaarden voldeed voor huurverlaging. Wij verlagen uw huur daarom niet automatisch.

U moet dan de huurverlaging zelf aanvragen bij Accolade. Dit kunt u het hele jaar doen. Houd rekening met het volgende:

 • Wij kijken naar uw inkomen en uw huidige nettohuur. Bekijk in de tabel of u in aanmerking komt.
 • De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. Deze inkomensgegevens hoeft u niet mee te sturen.
 • U heeft recht op huurverlaging, wanneer uw inkomen minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens lag.
 • Wij rekenen met het bruto-inkomen en rekenen dit bedrag om tot uw jaarinkomen

Wij willen uw aanvraag snel en goed verwerken. Daarom ontvangen wij graag de volgende informatie van u;

 • Een lijst van uw huishouden met een overzicht van het totaal aantal personen en hun geboortedatum. Dit kunt u zelf uitschrijven op papier of in een bestand typen. Zet hieronder uw handtekening.

Daarnaast ontvangen wij graag de onderstaande documenten van u en alle personen binnen uw huishouden die ouder zijn dan 27 jaar. Dit gaat om:

 • Een salarisstrook of uitkeringsspecificatie van maximaal zes maanden oud. Dit mag geen jaaropgave of IB-60 formulier zijn.
 • De laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Dit mag geen jaaropgave of IB-60 formulier zijn.  
 • Bent u of iemand in uw huishouden zzp’er? Stuur dan een verklaring van de boekhouder met de geschatte winst van de afgelopen zes maanden.  

Voor ieder inkomen in uw huishouden zijn deze documenten nodig. Bijvoorbeeld voor de AOW, maar ook ook voor het pensioen.

Wilt u deze documenten mailen naar contact@accolade.nl? Vermeld in deze e-mail uw naam en adresgegevens. Wanneer wij de juiste documenten ontvangen bekijken wij opnieuw uw aanvraag. U ontvangt binnen drie weken een antwoord. In de nieuwe brief leest u of wij uw huurprijs verlagen.   

Krijgt u geen voorstel tot huurverlaging of bent u het niet eens met het voorstel? U kunt in een brief of e-mail bezwaar maken bij ons. Mail uw bezwaar naar contact@accolade.nl.

Documenten over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.