Eenmalige huurverlaging 2021

Dit jaar komen huurders van een sociale huurwoning in aanmerking voor huurverlaging. Dit is het geval wanneer u veel huur betaalt en een laag inkomen heeft. Op deze pagina vindt u alle informatie over de eenmalige huurverlaging 2021.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Of uw huurprijs omlaaggaat, hangt af van vier zaken:

 • U woont in een sociale huurwoning
 • Uw woonsituatie: het aantal mensen in uw huishouden
 • De hoogte van uw inkomen in 2019 en 2020
 • Uw nettohuur (dit is uw kale huurprijs zonder de servicekosten). Deze huurprijs staat in de brief van de jaarlijkse huurverhoging en in uw huurspecificatie op MijnAccolade.

Bekijk of u in aanmerking komt voor de huurverlaging. Dat kan via de tabel op deze pagina.

Wij verlagen automatisch uw huur

Wij verlagen de huren automatisch voor iedereen die in 2019 in de inkomenscategorie viel voor huurverlaging. Wij krijgen hiervoor gegevens van de Belastingdienst. Als blijkt dat u in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging viel? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt vóór 1 april van ons een brief met een voorstel voor huurverlaging.

Hieronder ziet u in welke gevallen u huurverlaging krijgt en naar welke huurprijs.

Uw huishouden

Uw (gezamenlijk) inkomen
per jaar, is niet hoger dan:

Uw netto huur
is nu hoger dan:

 

Uw nettohuur
wordt:

1 persoon

€ 23.725

€ 633,25

 

€ 633,25

1 persoon met AOW

€ 23.650

€ 633,25

 

€ 633,25

2 personen

€ 32.200

€ 633,25

 

€ 633,25

2 personen, waarvan minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 32.075

€ 633,25

 

€ 633,25

3 of meer personen

€ 32.200

€ 678,66

 

€ 678,66

3 of meer personen, waarvan minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 32.075

€ 678,66

 

€ 678,66

 

Inkomensdaling na 2019? Dan zelf aanvragen bij Accolade.

Is uw inkomen na 2019 omlaag gegaan? En valt u nu in de categorie voor huurverlaging, ook qua huurprijs? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen bij Accolade. Dit kunt u het hele jaar doen. 

 • U heeft recht op huurverlaging, wanneer uw inkomen, op het moment van de aanvraag, minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens lag. In de tabel vindt uw de inkomensgrens die geldt voor uw type huishouden. De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee.
 • Daarnaast moet de netto huur van uw woning hoger zijn dan €633,25 (bij één of twee personen) of €678,66 (meer dan twee personen).

Welke documenten hebben wij nodig?

Wij willen uw aanvraag snel en goed verwerken. Daarom ontvangen wij graag de volgende gegevens of documenten;

 1. Een getekende verklaring over uw huishouden met een overzicht van totaal aantal personen en hun leeftijd. Dit kunt u zelf uitschrijven of printen en ondertekenen. Een voorbeeldverklaring vindt u hier.

 2. Een document dat bewijst dat u na 2019 minstens zes maanden een inkomen onder de inkomensgrens hebt ontvangen. Dit kan zijn: salarisstroken, overzicht van uw uitkering of als u zzp’er bent, een verklaring van een boekhouder. Voor ieder inkomen dat u ontvangt is dit document nodig. Bijvoorbeeld voor uw AOW als ook voor uw pensioen. Daarnaast hebben wij dit document nodig van alle personen binnen uw huishouden die ouder zijn dan 27 jaar.

Wilt u de documenten mailen naar contact@accolade.nl? Vermeld in deze e-mail uw naam en adresgegevens. 

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2021

Bij de berekening van de huurtoeslag gaat de Belastingdienst uit van de rekenhuur. De rekenhuur bestaat uit de kale huur plus eventuele servicekosten. Dit bedrag vindt u in uw jaarlijkse brief over de huuraanpassing. U kunt ook inloggen op MijnAccolade en uw huurspecificatie bekijken.

Gaat uw huurprijs omhoog? Dan ontvangt u ook meer huurtoeslag.  Heeft u nu een voorschot op de huurtoeslag? Dan krijgt u dat na 1 juli 2022 ook. De Belastingdienst regelt dit voor het hele jaar.  

Het is aan te raden de huurprijswijziging zelf direct door te geven aan de Belastingdienst. Zo loopt uw huurtoeslag gelijk op. Accolade geeft uw nieuwe huurprijs ook door aan de Belastingdienst. Dit doen wij op een later moment.  

Op de website van de Belastingdienst leest u hier meer over.

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. De eenmalige huurverlaging gaat in per 1 mei 2021. Wij raden u aan uw nieuwe huur zelf aan de Belastingdienst door te geven. Dat kan telefonisch, maar ook digitaal. Zo loopt uw huurtoeslag gelijk met de aanpassing van de huurprijs. Wij geven uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst. Maar dat doen wij één keer per maand.

Wanneer wij uw huur automatisch verlagen, dan betaalt u per 1 mei uw nieuwe huurprijs. U ontvangt vóór 1 april bericht.
Had u een inkomensdaling na 2019 en vraagt u zelf huurverlaging aan? Dan gaat de nieuwe huurprijs in op de 1e dag van de 2e maand na het bericht van Accolade.

Voorbeeld: Als Accolade u in maart een huurverlagingsvoorstel stuurt, gaat de huurverlaging in op 1 mei.

Bekijk of u in aanmerking komt. Dat kan via de tabel op deze pagina.

Viel u in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. Wij verlagen uw huur automatisch. U ontvangt vóór 1 april een bericht over uw huurverlaging.

U moet dan de huurverlaging zelf aanvragen bij Accolade. Dit kunt u het hele jaar doen. Houd rekening met het volgende:

 • Wij kijken naar uw inkomen en uw huidige nettohuur. Bekijk in de tabel of u in aanmerking komt.
 • De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. Deze inkomensgegevens hoeft u niet mee te sturen.
 • U heeft recht op huurverlaging, wanneer uw inkomen minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens lag.
 • Wij rekenen met het bruto-inkomen en rekenen dit bedrag om tot uw jaarinkomen.

Daarom ontvangen wij graag de volgende ontbrekende gegevens of documenten:

 1. Een getekende verklaring over uw huishouden met een overzicht van totaal aantal personen en hun leeftijd. Dit kunt u zelf uitschrijven of printen en ondertekenen. Een voorbeeldverklaring vindt u hier.
 2.  Een document dat bewijst dat u na 2019 minstens zes maanden een inkomen onder de inkomensgrens hebt ontvangen. Dit kan zijn: salarisstroken, overzicht van uw uitkering of als u zzp’er bent, een verklaring van een boekhouder.
  Voor ieder inkomen dat u ontvangt is dit document nodig. Bijvoorbeeld voor uw AOW als ook voor uw pensioen. Daarnaast hebben wij dit document nodig van alle personen binnen uw huishouden die ouder zijn dan 27 jaar.

 Wilt u de documenten mailen naar contact@accolade.nl? Vermeld in deze e-mail uw naam en adresgegevens. 

Heeft u geen brief ontvangen over huurverlaging? Dat betekent dat u in 2019 niet in de inkomenscategorie viel voor huurverlaging. Wij verlagen uw huur daarom niet automatisch.

Heeft u van de Belastingdienst een melding ontvangen dat wij uw inkomen hebben opgevraagd? U hoeft hier niets mee te doen.

De Belastingdienst heeft Accolade laten weten in welke categorie uw inkomen valt. Zo kunnen wij beoordelen of u huurverlaging krijgt. Wij weten niet wat u verdient, alleen in welke inkomensgroep u valt.

Krijgt u geen voorstel tot huurverlaging of bent u het niet eens met het voorstel? U kunt in een brief of e-mail bezwaar bij ons maken.

U krijgt standaard van ons een brief over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli. Dit jaar is er geen huuraanpassing omdat de regering besloot de huren van sociale huurwoningen te bevriezen. Wij sturen u voor 1 mei aanstaande hierover een bericht. 

Documenten over dit onderwerp

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.