Onze organisatie, bestuur en RvC

Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Daar maken we ons sterk voor. We hebben ongeveer 16.000 woningen in en om Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Wij zijn een onderneming die maatschappelijk verantwoord werkt op het gebied van de volkshuisvesting. Wij zijn lokaal verankerd en werken nauw samen met huurdersverenigingen, gemeenten en andere belanghouders.

Raad van bestuur

Het bestuur van Accolade is in handen van twee directeur-bestuurders. Dit zijn Elze Klinkhammer en Friso de Roos. Elze Klinkhammer is voorzitter van de RvB en directeur-bestuurder Volkshuisvesting & Vastgoed. Friso de Roos is directeur-bestuurder Financiën & Bedrijfsvoering.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het financieel en maatschappelijk toezicht op het Bestuur. Ze bewaken of Accolade goed wordt bestuurd. Ze zijn onafhankelijk van Accolade. Ze hebben contact met onze belanghouders en huurdersverenigingen. In de statuten is vastgelegd welke taken de Raad van Commissarissen precies moet uitvoeren. Vanuit de missie van Accolade helpen zij mee om samen te bouwen aan een kansrijke toekomst van mensen en buurten en te investeren in een thuis voor iedereen.
 
 

Achterste rij v.l.n.r.: de heer Siebenga, mevrouw Snapper-Valkman, de heer Gijsbers. Vooraan zitten mevrouw Breeuwer en de heer Gaastra.

Rooster van aftreden RvC

Leden RvC

(her)

benoemd in

Zittingsperiode t/m

Commissie lidmaatschap

Hoofd- en nevenfunctie

Mevrouw M. P. C. Breeuwer

2021

9-10-2025 (einde termijn)

Voorzitter RvC en lid remuneratie-commissie

Advocaat bedrijfskundige, directeur-eigenaar MPC Advocatuur BV en @juste B.V. legal contractmanagement. Nevenfuncties: Lid RvT stichting Amaryllis, lid werkveld adviescommissie bedrijfskunde Hanzehogeschool Groningen

de heer S.J.C. Gaastra (op voordracht van HO-STESS)

2018

24-04-2022 (herbenoembaar)

Voorzitter commissie maatschappelijk presteren

Consulent Woonbond. Nevenfuncties: lid Huurcommissie, gastdocent Avicenna (VTW-academie), bestuurslid gebiedsfonds Stadskanaal (fondsbeheer) ), voorzitter Hunzecommissie (onbezoldigd)

de heer A.H.M. Gijsbers

2018

24-04-2022 (herbenoembaar)

Vicevoorzitter en lid auditcommissie

Architect, bouwkundig ingenieur; Directeur-bestuurder VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV; Directeur-eigenaar MMT Holding BV & MMT Projecten BV

Mevrouw A.R. Snapper

2019

28-02-2023 (herbenoembaar)

Voorzitter auditcommissie

CFO NOP Agrowind. Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Regionaal Netbeheerder N.V. Rendo; Raad van Advies MAC, Faculteit Economics & Business, University of Groningen

De heer A.W. Siebenga (op voordracht van de Bewonersraad)

2019

18-06-2023 (herbenoembaar)

Voorzitter remuneratiecommissie, lid commissie maatschappelijk presteren

Kwartiermaker Us Koöperaasje; Lid Friese Energie Alliantie; Eigenaar SlimWerk

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.