Belanghouders en samenwerking

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Wij geloven in de verbindende kracht van samenwerking en co-creatie. Immers, met elkaar heb je meer oog voor gemeenschappelijke belangen, omarm je eerder nieuwe ontwikkelingen en accepteer je makkelijker noodzakelijke veranderingen.

Belanghouders

Een eigen plek vraagt de inzet van velen. Vanuit onze belangrijkste taak ‘wonen’ zoeken we daarom actief de samenwerking op met onze belanghouders. Denk hierbij aan bewoners, huurdersorganisaties, lokaal bestuur, collega-corporaties, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en andere partners. 

Zo maken we ieder jaar met gemeentes en huurdersorganisaties prestatieafspraken per gemeente. In deze afspraken bevestigen we welke bijdrage wij als woningcorporatie willen leveren aan de woonvisie van de gemeente. 

Huurdersorganisaties komen op voor de belangen van huurders in ons werkgebied. Het hele jaar door overleggen we met de huurdersorganisatie over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de jaarlijkse aanpassing van de huur. Ook zijn huurdersorganisaties betrokken bij projecten zoals nieuwbouw, wijkvernieuwing en sloop. 

Met onze collega-corporaties in Fryslan participeren wij in de Vereniging Friese Woningcorporaties. Op provinciaal niveau zijn we de gesprekspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties. En zorgen we  voor (kennis)ontwikkeling op het brede vlak van wonen. Meer informatie: www.vfw.nl.

Samenwerkingen

Om onze belofte 'Helemaal je eigen plek' waar te maken, werken wij samen met verschillende organisaties.  

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) 

Fijne, comfortabele en betaalbare woningen voor bewoners in een aangename en veilige leefomgeving. Om dat doel te bereiken, sloegen we in 2016 met zes onderhoudsbedrijven de handen ineen. In plaats van gunning van werk aan steeds wisselende partijen kozen we voor de methodiek van stichting Resultaatgericht Samenwerken (RGS). We gingen een samenwerking van maar liefst 25 jaar aan met: Boekema, visie op vastgoedonderhoud (Heerenveen), Kranendonk Vastgoedonderhoud (Noordwolde), SW Vastgoedverbetering (Drachten), Talen Vastgoedonderhoud (Makkum), Van der Geest Schilderspecialisten (Leeuwarden) en Wits Noord (Drachten).

Circulair Fryslan

Wij zijn lid van Circulair Friesland, een vereniging met leden uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Deze leden durven gewoonten om te zetten in circulaire ambities en tegelijkertijd de verbinding aan te gaan met andere bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. De ambitie van Circulair Friesland is om in 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn.

Stichting present

Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present. Verbinding leggen en makelaar zijn in sociale betrokkenheid. Present werkt samen met maatschappelijke organisaties. Ze zorgen dat hulp terechtkomt bij mensen met onvoldoende geld, gezondheidsproblemen of een klein sociaal netwerk. Zorg en aandacht, op de goede plek en op het juiste moment geboden. www.stichtingpresent.nl   

CareX

CareX Fryslân is een tijdelijke huisvester. CareX lost leegstand op door zinvol maatschappelijk gebruik. Zij zorgen voor een invulling van panden die anders leegstaan. Bijvoorbeeld omdat deze worden gesloopt, verkocht of een andere bestemming krijgen. Leegstand is nergens goed voor. Ook brengt het veel risico’s met zich mee. Denk maar aan verloedering, vernieling, koperdieven of krakers. 

CareX helpt mensen die tijdelijk een woning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een relatiebreuk. Deze mensen komen vaak niet meteen in aanmerking voor een woning via een woningcorporatie of particuliere verhuur. Ze staan bijvoorbeeld nog niet lang genoeg ingeschreven als woningzoekende. Of ze voldoen niet aan de inkomenstoets. Zij kunnen dan tijdelijk wonen via CareX.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.