Huurdersvereniging

Een huurdersvereniging is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten. De huurdersverenigingen overleggen regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.

Veel gevraagd over Huurdersvereniging

Accolade vraagt over de jaarlijkse huuraanpassing altijd advies aan onze huurdersbelangenverenigingen. Dit zijn:

 • Overlegpodium (De Bewonersraad + HBV Franeker)  
 • HO-STESS (HBV's Sneek,Joure en Heerenveen)

Wij werken samen met verschillende huurdersverenigingen. Dit zijn Huurdersbelangenvereniging De Bewonersraad Friesland en Huurdersvereniging Franeker. Samen heten zij het Overlegpodium. Daarnaast werken we samen met Huurdersvereniging Sneek, Haskerland en Heerenveen. Deze heten samen Ho-stess. Hieronder staan de contactgegevens.

De Bewonersraad
Fonteinland 11
8913 CZ  Leeuwarden
Telefoon: (058)  216 54 57
E-mail: hulpdienst@debewonersraad.nl
Website: www.debewonersraad.nl

Huurdersvereniging Franeker
E-mail: info@huurdersverenigingfraneker.nl
Website: www.huurdersverenigingfraneker.nl

Huurdersvereniging Sneek
Johan Willem Frisostraat 52
8606 CX Sneek
Telefoon: (0515) 432 999 
E-mail: info@huurdersverenigingsneek.nl
Website: www.huurdersverenigingsneek.nl

Huurdersvereniging Haskerland
E-mail: info@hvhaskerland.nl
Website: www.hvhaskerland.nl

Huurdersvereniging Heerenveen
Baronesse de Vos van Steenwijksingel 2
8442 KL Heerenveen
Telefoon: (0513) 628 623
E-mail: info@houhurenleuk.nl
Website: www.houhurenleuk.nl

 • Drachten 24 euro op jaarbasis, omgerekend 2,00 euro per maand
 • Heerenveen 6 euro op jaarbasis, omgerekend 0,50 cent per maand > per 1 juli 2019 0,65 cent
 • Sneek 9 euro op jaarbasis, omgerekend 0,75 cent per maand
 • Joure 9 euro op jaarbasis, omgerekend 0,75 cent per maand
 • Franeker 10,80 euro op jaarbasis, omgerekend 0,90 cent per maand

Bent u een nieuwe huurder van Accolade? Dan kunt u bij het intakegesprek met Accolade aangeven dat u lid wilt worden van de huurdersbelangenvereniging. Nieuwe leden ontvangen de eerste zes maanden lidmaatschap eenmalig retour bij aanvang van het huurcontract.
Bent u nog geen lid? Regel dan zelf uw aanmelding bij de huurdersbelangenvereniging. We werken samen met verschillende huurdersbelangenverenigingen. Ze zijn verenigd in twee partijen.

Het overlegplatform bestaat uit:

https://www.debewonersraad.nl/lid-worden

Bewonersraad Friesland voor woningen in Drachten en omgeving

http://www.huurdersverenigingfraneker.nl/lidmaatschap

Huurdersvereniging Franeker voor woningen in Franeker

http://www.huurdersverenigingsneek.nl/lid-worden.html

Huurdersvereniging Sneek

https://houhurenleuk.nl/index.php/word-lid.html

Huurdersvereniging Heerenveen

http://www.hvhaskerland.nl

Huurdersvereniging Haskerlandvoor Joure

We werken samen met verschillende huurdersverenigingen. Deze zijn verenigd in twee partijen. U kunt uw opzegging doorgeven aan de betreffende huurdersvereniging:

Een huurdersvereniging is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten.

Daarnaast overleggen we met de huurdersvereniging over het huurbeleid dat we voeren. Daarbij kunt u denken aan:

 • de jaarlijkse huurverhoging
 • het veranderen van de huurovereenkomst
 • het beleid rond zelf aan te brengen voorzieningen
 • etc.

De huurdersverenigingen overleggen regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.

Als u lid wordt van een huurdersvereniging kunt u op hen terug vallen voor advies en ondersteuning op het gebied van huren. Vaak bent u lid voor een klein bedrag per jaar.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.