Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een wooncomplex die met ons in gesprek gaat. Zij komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een complex. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken. Lees hieronder de vragen en antwoorden over bewonerscommissies.

Veel gevraagd over Bewonerscommissie

Hieronder ziet u per plaats welke bewonerscommissies er actief zijn.

Heerenveen
De Veilingstraat, La Ronduite, Le Premier, Koornbeursweg, Yn 'e Finne Bouwkamp Nieuwehorne
Joure
Houtmoune, De Haven, Haskerstins, Taconis (Uilke Boonstralaan)
Franeker
Roordastate, Parkstate, Froonacker, Dexelveld (appartementen Professorenbuurt)
Sneek
Golfslag, Rozeknop, Valk-Vrijbuiterstraat, Katzijlstraat, Wiekslag, Woonwagenkampen, Prins Mauritsstraat, Koopmansgracht, De Waterman, Molenkrite, Klankbordgroep, Furmerusstraat, Dillenburg (Kon. Wilhelminastraat)
Drachten
Lauwerspark, Aanleunwoningen Rispinge, Compagnonsstee Rottevalle, Jonkersstee Oudega, Sikkemahus, Zwaagwesteinde, Schoolstraat Burgum.

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die betrekking hebben op de directe woon- en leefomgeving, zoals onderhoud aan het complex, leefbaarheid in het complex; servicecontracten zoals schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten uitvoeren om een complex leefbaar te houden. Denk hierbij aan:

- Het organiseren van een opruimdag of tuindag

- Het verspreiden van een nieuwsbrief

- Het organiseren van een buurtfeest of kinderactiviteit

- Het verwelkomen van nieuwe bewoners.

Een bewonerscommissie overlegt minimaal één keer per jaar met ons.

​We hebben een aantal voorwaarden aan een bewonerscommissie. Als u een bewonerscommissie wilt opstarten moet u rekening houden met het volgende:

  • De bewonerscommissie moet bestaan uit minimaal 3 bewoners.
  • Laat alle bewoners van het complex weten dat u een bewonerscommissie wil oprichten.
  • Uw medebewoners moeten het eens zijn dat u hen gaan vertegenwoordigen. Eventueel kunt u een oproep doen om zich ook aan te melden en zitting te nemen in de bewonerscommissie.
  • Kies één lid van de bewonerscommissie als contactpersoon voor ons.

U voldoet aan de voorwaarden en wilt een bewonerscommissie opstarten? U kunt uw aanmelding op de volgende manieren aan ons doorgeven:

Per email: u kunt een email sturen naar contact@accolade.nl. Per telefoon: U kunt ons bellen op (0513) 43 36 33. We zijn op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur bereikbaar. 

Minimaal eenmaal per jaar overlegt een bewonerscommissie met alle bewoners van een complex.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.