Meepraten met Accolade

De nieuwe Woningwet geeft u als huurder meer invloed op ons beleid. Zo maken wij nu ook jaarlijks prestatieafspraken met de gemeenten in de gebieden waar onze huurders wonen. Deze prestatieafspraken komen tot stand samen met huurdersverenigingen en gemeenten. Daarnaast doen wij periodiek klantonderzoek. Wij vragen u telefonisch naar uw ervaringen over onze dienstverlening. Dit kan gaan over een reparatieverzoek of groot onderhoud. Wij nodigen u graag uit om mee te praten. Met uw input en ideeën kunnen wij zorgen voor een nog betere dienstverlening.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een wooncomplex die met ons in gesprek gaat. Zij komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een complex. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken. Lees hieronder de vragen en antwoorden over bewonerscommissies.

Lees meer

Huurdersvereniging

Een huurdersvereniging is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten. De huurdersverenigingen overleggen regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.

Lees meer

Klantenpanel

Een klantenpanel bestaat uit een aantal mensen en kan voor een bepaald onderwerp één of meerdere keren bij elkaar komen. Tijdens dit klantenpanel krijgen we een goed beeld van de wensen en verwachtingen van u. Hiermee kunnen we onze dienstverlening aanpassen.

Lees meer

Klachten over Accolade

Prettig wonen op de plek waar je je thuis voelt. Daar maken wij ons sterk voor. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening en een klacht wilt indienen.

Lees meer

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.