Meepraten met Accolade

De nieuwe Woningwet geeft u als huurder meer invloed op ons beleid. Zo maken wij nu ook jaarlijks prestatieafspraken met de gemeenten in de gebieden waar onze huurders wonen. Deze prestatieafspraken komen tot stand samen met huurdersverenigingen en gemeenten. Daarnaast doen wij periodiek klantonderzoek. Wij vragen u telefonisch naar uw ervaringen over onze dienstverlening. Dit kan gaan over een reparatieverzoek of groot onderhoud. Wij nodigen u graag uit om mee te praten. Met uw input en ideeën kunnen wij zorgen voor een nog betere dienstverlening.

Bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een wooncomplex die met ons in gesprek gaat. Zij komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een complex. Zij zijn er niet voor om individuele problemen aan te pakken. Lees hieronder de vragen en antwoorden over bewonerscommissies.

Lees meer

Huurdersvereniging

Een huurdersvereniging is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten. De huurdersverenigingen overleggen regelmatig met hun leden en commissies om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er speelt in de wijken.

Lees meer

Klantenpanel

Een klantenpanel bestaat uit een aantal mensen en kan voor een bepaald onderwerp één of meerdere keren bij elkaar komen. Tijdens dit klantenpanel krijgen we een goed beeld van de wensen en verwachtingen van u. Hiermee kunnen we onze dienstverlening aanpassen.

Lees meer

Klachtencommissie

Bent u het niet eens hoe wij uw klacht hebben verholpen? Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de Provinciale klachtencommissie. De Provinciale klachtencommissie behandelt klachten die betrekking hebben op de Friese woningcorporaties, waaronder Accolade. Deze commissie is onafhankelijk.

Lees meer

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.