Huisbewaring

Woont u tijdelijk niet in uw eigen woning? Dan kunt u uw huis tijdelijk in bewaring geven bij iemand anders. Wij willen dit altijd weten. U leest hier meer over huisbewaring.

Wilt u uw woning ruilen met iemand anders? Kijk dan bij Woningruil.

Veel gevraagd over Huisbewaring

Dit zijn de voorwaarden:

 • Accolade geeft geen toestemming voor huisbewaring aan personen jonger dan 18 jaar
 • de huisbewaarder mag niet beschikken over een zelfstandige woonruimte
 • periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar
 • de huurder blijft altijd verantwoordelijk voor de woning, de huurbetaling, eventuele klachten over overlast die de huisbewaarder veroorzaakt en het naleven van de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden
 • de huurder mag aan de huisbewaarder geen hogere vergoeding in rekening brengen dan de huur die de huurder betaalt aan Accolade
 • de huurder en huisbewaarder kunnen wel aanvullende vergoedingen afspreken voor water, gas en licht en voor het gebruik van de inboedel. Er mogen geen overnamekosten in rekening worden gebracht
 • de huisbewaarder heeft geen recht op huurtoeslag en het recht op huurtoeslag van de huurder kan veranderen. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl, zoek op "onderhuur"
 • de huisbewaarder heeft geen recht op de woning bij het einde van de afgesproken gebruiksduur, ook niet als de huurder de huurovereenkomst beëindigt
 • de huisbewaarder heeft geen recht op vervangende woonruimte en/of een verhuiskostenvergoeding bij ontruiming van de woning

De huurder levert de volgende documenten aan:

 • bewijsmateriaal waaruit de reden en duur van de huisbewaring blijkt
 • kopie BasisRegistratie Personen
 • een ingevulde en getekende huuropzegging*

* De getekende huuropzegging vervalt als u binnen de afgesproken periode van de huisbewaring terugkeert in de woning.

 • bij een huurachterstand
 • bij problemen met overlast of woonfraude
 • bij een tijdelijke huurovereenkomst
 • wanneer Accolade van mening is dat niet aan de voorwaarden zal worden voldaan

De huisbewaarder kan gedurende de periode van huisbewaring niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Ja, de verhuurder van de woning moet op de hoogte zijn en akkoord gaan met de huisbewaring.

Huisbewaring kan worden toegestaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal een jaar.

Ja dat kan. U kunt iemand tijdelijk ik uw huis laten wonen als u een langere tijd weg bent.

Dit geldt voor de volgende situaties:

 • werk of studie in het buitenland
 • proef samenwonen op 1 adres 
 • langdurige verpleging/verzorging
 • langdurige reis
 • andere zwaarwegende redenen 

Dit noemen we huisbewaring. U moet hiervoor vooraf toestemming vragen aan Accolade.

Er zijn geen kosten verbonden aan huisbewaring.

De huisbewaarder kan zich niet beroepen op bepaalde rechten als de hoofdbewoner niet of niet tijdig terugkeert op de woning. De huisbewaarder moet dan vertrekken.

De hoofdbewoner mag aan de huisbewaarder geen hogere vergoeding in rekening brengen dan de huur die de hoofdbewoner betaalt aan de verhuurder. Hoofdbewoner en huisbewaarder kunnen wel aanvullende vergoedingen afspreken voor gas en licht en voor het gebruik van de inboedel. Er mogen geen overnamekosten in rekening worden gebracht.

Wanneer de huisbewaarder overlast veroorzaakt, behoudt Accolade altijd het recht om de huisbewaring te beëindigen.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.