Contractwijziging

Wilt u iets wijzigen aan het huurcontract? Vraag dit via Contractwijziging bij ons aan. Dit kan door in te loggen op MijnAccolade.

Wilt u iets wijzigen aan het huurcontract? Vraag dit via het contactformulier in MijnAccolade aan. Maak hiervoor een nieuw contact aan.  

Contractwijziging bij overlijden of relatiebreuk

Een huurcontract kan op één naam staan of op naam van meerdere personen. Bij overlijden of relatiebreuk wilt u de naam van het huurcontract veranderen. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor gehuwden, geregistreerd partners en contracten met meerdere huurders. U kunt de bijbehorende documenten via MijnAccolade uploaden. Mijn contract wijzigen

Contractwijziging medehuurder

Een medehuurder bent u als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat. Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Let op: U kunt het medehuurderschap aanvragen als u minimaal twee jaar ingeschreven staat bij de gemeente op het adres waarvoor dit van toepassing is. De bijbehorende documenten kunt u via MijnAccolade uploaden. Mijn contract wijzigen

Wilt u tijdelijk uw woning door iemand anders laten bewonen? Kijk dan bij Huisbewaring

Veel gevraagd over Contractwijziging

Als nabestaande van de overledene is het belangrijk dat we de naam van de huurovereenkomst wijzigen. Als u minimaal twee jaar bij de gemeente staat ingeschreven op dit adres, dan kunt u bij ons een verzoek indienen. Deze aanvraag dient u in via MijnAccolade met het uittreksel van de Basisregistratie Personen.

Lever bij een huuropzegging in geval van overlijden een kopie van de overlijdensakte in. Geef uw correspondentieadres en telefoonnummer door bij de huuropzegging. Alleen dan kunnen we de opzegging in behandeling nemen. Een huuropzegging is definitief, u kunt hier niet op terugkomen.

Via MijnAccolade kunt u het contactformulier invullen en zo een aanvraag indienen tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst.

Via MijnAccolade kunt u via het contactformulier een aanvraag indienen voor medehuurderschap. Wij vragen u om de gevraagde gegevens toe te voegen bij de aanvraag.

Van een duurzaam gezamenlijke huishouding is sprake wanneer:

 • twee personen minimaal twee jaar in dezelfde woning wonen
 • zij aangeven zorg te dragen voor elkaar
 • beide bewoners meebetalen aan alle gezamenlijke kosten

Accolade kan het verzoek afwijzen als:

 • er geen duurzame gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd 
 • de verwachting bestaat dat de aanvrager niet in staat is zich als goed huurder te gedragen
 • de aanvrager nog een schuld heeft bij Accolade of een andere verhuurder
 • de aanvrager niet voldoet aan de toewijzingscriteria van de woning
 • de aanvrager niet voldoende inkomen heeft om de huur te betalen

Mijn kind wil medehuurder worden. Kan dat?

Er ligt een wettelijke uitspraak dat een kind geen medehuurder kan worden. Uitgangspunt is dat de relatie tussen ouder en kind eindig is.

Soms kan een kind medehuurderschap aanvragen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • het kind is ouder dan 35 jaar en heeft altijd op het adres van de ouder(s) gewoond;
 • het kind woont bij zijn/haar ouder(s) om deze te verzorgen en dit is aantoonbaar noodzakelijk;
 • het kind beschikt over voldoende financiele middelen om de huur te betalen;
 • het kind staat of stond niet ingeschreven als woningzoekende;
 • de woning moet passend zijn op basis van de toewijzingscriteria;
 • er is sprake van een gemeenschappelijke duurzame huishouding waarbij kan worden aangetoond dat het kind meebetaalt in de vaste lasten, het levensonderhoud en de maandelijkse huur;
 • er mag geen sprake zijn (geweest) van overlast.

Voldoet u aan alle bovengenoemde criteria? Neemt u dan contact met ons op voor het aanleveren van de benodigde gegevens. Wij beoordelen de aangeleverde gegevens en bekijken of wij akkoord kunnen gaan met uw verzoek.

Om niet telkens te worden geconfronteerd met het verlies van uw partner, kunnen wij de naam op de huurcontract wijzigen. U kunt bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst aanvragen. Dit kunt u doen via MijnAccolade.

Via MijnAccolade kunt u het contactformulier invullen en zo een aanvraag indienen tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst.

Via MijnAccolade kunt u het contactformulier invullen en zo een aanvraag indienen tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst.

Als mantelzorger kunt u een aanvraag indienen als er een duurzame relatie was. Dit betekent dat de mantelzorger woont en ingeschreven staat op het adres van degene die mantelzorg ontving. De mantelzorg moet in principe minimaal twee jaar lang hebben plaatsgevonden. Er wordt altijd op basis van maatwerk gekeken of de mantelzorger in aanmerking komt voor de woning. We kijken bijvoorbeeld naar het aantal mensen dat mantelzorg verleende. En naar de intensiteit van de mantelzorg. Daarnaast moet de woningtoewijzing voldoen aan de voorwaarden die gelden op basis van het passend toewijzen.

Een mantelzorger kan alleen de huurovereenkomst overnemen als degene die mantelzorg ontving is overleden.

Ja dat kan. Als nabestaande van de overledene mag u de huur opzeggen, zonder dat u daarmee stilzwijgend alle lusten en lasten van de erfenis aanvaardt. Denk daarbij aan het regelen van de uitvaart, het opzeggen van de krant en andere abonnementen, maar ook aan het opzeggen van de huur en het leeghalen van de woning.

U mag de huur opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. In deze periode kunt u de woning leeghalen en de inboedel op (laten) slaan. Dit noemen we ‘daden van beheer’, waardoor u nog niet aan de erfenis vast zit. Pas wanneer de nalatenschap nadrukkelijk of stilzwijgend wordt aanvaard hebben de erfgenamen recht op de bezittingen van de overledene, maar zijn zij ook aansprakelijk – zelfs met hun privévermogen - voor de schulden.

Van stilzwijgende aanvaarding is sprake wanneer u goederen uit de nalatenschap voor u zelf meeneemt, verkoopt of zelfs weggeeft.

Zijn er geen erfgenamen? Stuur een activiteit naar Joke of Hester. Zij pakken deze huuropzegging verder op.

Nee, dat is niet mogelijk. Het e-mailadres is de gebruikersnaam voor uw account. Gebruik voor een ander account een ander e-mailadres.

Er is wettelijk bepaald dat een kind de huurovereenkomst niet kan overnemen bij overlijden van de ouder(s). 
Alleen in uitzonderlijke situaties kan een kind in de woning blijven wonen en wordt er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • het kind heeft altijd op het adres van de ouders gewoond.
 • het kind is meerderjarig.
 • het kind beschikt over financiële middelen om de huur te betalen.
 • er is geen sprake (geweest) van overlast.
 • er was sprake van een gemeenschappelijke duurzame huishouding waarbij kan worden aangetoond dat het kind meebetaalde in de vaste lasten, het levensonderhoud en de maandelijkse huur.
 • de woning moet op basis van de regels die gelden voor passend toewijzen passend zijn.
 • de woning moet weer in de verhuur komen.

Meerderjarige kinderen tot 27 jaar hoeven niet binnen 6 maanden na het overlijden van de ouder(s) de woning te verlaten. Deze doelgroep krijgt een tijdelijke huurovereenkomst van 2 jaar. Hierdoor is er meer tijd om andere woonruimte te zoeken. 

Staat u ingeschreven als woningenzoekende en bent u ouder dan 27 jaar? Dan is het niet mogelijk om de huurovereenkomst over te nemen.

Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.